Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ 273.45.2012.AMA

Zakup koszulek technicznych z nadrukiem dla uczestników Cracovia Maraton 2012. Numer sprawy: NZ.273.45.2012.AMA

 

NZ.273.45.2012.AMA                                                                                    Kraków, dnia 04.04.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Zakup koszulek technicznych z nadrukiem dla uczestników Cracovia Maraton 2012.

Numer sprawy: NZ.273.45.2012.AMA              

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.20.00-0

 

Termin realizacji: do dnia 16.04.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 9, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 9:             

G&G Grzegorz Sudoł

31-868 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 19/4

 

Cena wybranej oferty:  : 62.955,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


100,00 pkt otrzymała oferta nr 9 G&G Grzegorz Sudoł, 31-868 Kraków, os. 2 Pułk. Lotniczego 19/4

 

85,36 pkt otrzymała oferta nr 7 Studio Siedem  s.c. 30-698 Kraków, ul. Myślenicka 186

 

81,29 pkt  otrzymała oferta nr 2 Agencja Reklamowa „ULTRA Propaganda" 09-400

Płock, ul. Kolegialna 47

 

80,26 pkt otrzymała oferta nr 8 MAMACUBE Kamila Hendrysiak, 99-400 Łowicz, 

ul. Katarzynów 56

 

79,49 pkt otrzymała oferta nr 4 Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI   

Anna Leszczyńska-Pawlak, 62-812 Jastrzębnik Czajków 10,

 

79,08 pkt otrzymała oferta nr 1 MKK Sp. z o.o. 87-400 Gołub-Dobrzyń, ul. Dworcowa 4

 

77,42 pkt otrzymała oferta nr 5 „WIKOSS SPORT" Monika Kosobudzka42-500 Będzin, ul. Zawodzie 2

42,78 pkt otrzymała oferta nr 6 Afresh media Sp. z o.o. 31-038 Kraków, ul. Starowiślna     

 69 lok. 1

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.