Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.36.2014.AMA

Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.36.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.12-5, 43.32.41.00-1.

 

Termin realizacji: do dnia 31.03.2016 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 6  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

Konsorcjum:

 MURKRAK Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9 – Lider

Zakład Remontowo Budowlany MURDZA  32-200 Miechów-Partner konsorcjum

 

Cena oferty: 10.368.776,76 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Konsorcjum MURKRAK Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9 – Lider Zakład Remontowo Budowlany MURDZA  32-200 Miechów-Partner konsorcjum

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 2 Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 5

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. 40-059 Katowice ul. Drzymały 15

Otrzymana punktacja: 86,36 pkt

 

Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna 33-380 Krynica Zdrój ul. Pułaskiego 29

Otrzymana punktacja: 89,14 pkt

 

Oferta nr 5: CONDITE Sp. z o.o. S.K.A. w Kielcach  25-510 Kielce ul. Piotrkowska 12

Oferta odrzucona

Oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A.30-705 Kraków ul. Klimeckiego 24

Otrzymana punktacja: 87,52 pkt

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Konsorcjum, którego liderem jest MURKRAK Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.