Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.33.2012.AMA

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 os. Kalinowe 17 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.33.2012.AMA

 

NZ.273.33.2012.AMA                                                                                    Kraków, dnia 11.04.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja nawierzchni boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 os. Kalinowe 17 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.33.2012.AMA   

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.90-5.

 

Termin realizacji: do dnia 30.06.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:             

PPHU CHEC

41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

 

Cena wybranej oferty:  225.639,71zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2 PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

 

97,92 pkt otrzymała oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

 

96,78 pkt otrzymała oferta nr 6 BUJAKOWSKI" Sp. z o.o. 30-654 Kraków, ul. Wspólna 13

 

94,56 pkt otrzymała oferta nr 3 PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 8

 

94,08 pkt otrzymała oferta nr 1 SPEED SPORT Sp. z o.o. 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1

 

91,92 pkt otrzymała oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET" Marian Andrzejewski 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.