Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.187.2014.AMA

Rozbiórka istniejącej hali małego lodowiska MKS Cracovia z zapleczem oraz 3 parterowych budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście, przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.187.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.13.00-1, 45.21.22.11-8, 45.11.12.20-6

 

Termin realizacji: do dnia 15.12.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 9 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  6:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego TRANS-ZIEM Z. Jasiewicz

31-876 Kraków, ul. Bora Komorowskiego 43

 

Cena oferty: 170.970,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego TRANS - ZIEM

                                                 Z. Jasiewicz 31-876 Kraków, ul. Bora Komorowskiego 43

89,10 pkt otrzymała oferta nr 2: Przedsiębiorstwo ERGAL-S 31-978 Kraków, ul.    Wiśniowieckiego 11

75,14 pkt otrzymała oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych DŹWIGAR 87-800 

                                               Włocławek, ul. Stodólna 58/9

50,19 pkt otrzymała oferta nr 4: JALPOL Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Zuzanny 60

42,97 pkt otrzymała oferta nr 5: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

42,92 pkt otrzymała oferta nr 8: MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe J. Firmuga  

                                               33-100 Tarnów, ul. Lwowska 134a

38,61 pkt otrzymała oferta nr 3: F.H. ITOS STOICIS CHRISTOS Wyburzanie obiektów budowlanych 

                                               51-190 Wrocław, Psary,ul. Parkowa 36

25,77 pkt otrzymała oferta nr 9: DROGOP-2 Sp. z o.o. 32-120 Nowe Brzesko, Mniszów 12

20,11 pkt otrzymała oferta nr 7: Konsorcjum:

                                               Lider: MURKRAK Sp. z o.o., s.k., 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9

                                               Partner: Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA 32-200 Miechów,

                                               ul. Racławicka 27/19

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego TRANS-ZIEM Z. Jasiewicz 31-876 Kraków, ul. Bora Komorowskiego 43 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.