Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.173.2014.RZA

  Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie – etap 1. Numer sprawy: NZ.273.173.2014.RZA.    

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.45.31.00-8 45.42.20.00-1 45.42.00.00-7

45.26.23.11-4

 

Termin realizacji: do dnia 28.11.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

Tatrzańską Firmą JUNIOR 34-531 Murzasichle Lichajówki 7

Cena oferty: 1.477.251,88 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Tatrzańską Firmą JUNIOR 34-531 Murzasichle Lichajówki 7

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 2: HYDRO INVEST Sp. z o.o. 31-426 Kraków ul. Dobrego Pasterza 56/1

Oferta została odrzucona.

 

Oferta nr 3: Zakład Handlowo-Budowlany Tadeusz Desaniuk 33-370 Muszyna Powroźnik 77 b

Oferta została odrzucona.

 

Oferta nr 4: FHPU JANOSIK Import-Eksport Marian Ślazyk 34-654 Męcina 658

Oferta została odrzucona.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.