Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.165.2013.AMA

Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 przy ul. Darwina w Krakowie -Luboczy. Numer sprawy: NZ.273.165.2013.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 2:

Konsorcjum-  Lider: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa

Górnicza, ul. Polesie 17

 

cena oferty: 5.492.380,07 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 2: Konsorcjum - Lider: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58 Partner: Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Polesie 17

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 3: Konsorcjum: Lider: SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 Partner:

SALTEX EUROPA Sp. z o.o. 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 106A

Otrzymana punktacja: 88,14 pkt

 

Oferta 1: Gardenia Sport Sp. z o.o., 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 12

Otrzymana punktacja: 85,92 pkt

 

Oferta 4: P.P.H.U. TRANS-ART Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski została odrzucona.

 

Oferta 5:DROGOP-2 Sp. z o.o. 32-120 Nowe Brzesko, Mniszów 12 została odrzucona.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Konsorcjum - Lider: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58 Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Polesie 17 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.