Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr spr. NZ.273.249.2015.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa kompleksu sportowego prze Szkole Podstawowej nr 97 ul. Judyma 10 w Krakowie - etap I. Numer sprawy: NZ.273.249.2015.AMA.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji: do dnia 30.06.2016 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 15 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia 2%

 

Wybrano ofertę  4:

EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

 

Cena oferty: 399.649,08 złotych brutto

okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych): 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100 pkt otrzymała oferta nr 4 EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Cena 98 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

91,63 pkt otrzymała oferta nr 3  EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8 lok. 7

Cena 89,63 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

80,60 pkt otrzymała oferta nr 7  Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25

Cena 78,60 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

75,76 pkt otrzymała oferta nr 12  Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Cena 73,76 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

73,55 pkt otrzymała oferta nr 10  Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa Tran-Ziem Jerzy Satoła 32-741 Tarnawa, Zbydniów 152

Cena 72,55 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          1 pkt

 

70,88 pkt otrzymała oferta nr 14 P.P.H.U. TRANS-ART 33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie ul. Bobrowska 33

Cena 68,88 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

69,82 pkt otrzymała oferta nr 2  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17

Cena 67,82 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych   nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

69,76 pkt otrzymała oferta nr 11  BUD MAT Lucyna Matyja 33-380 Krynica – Zdrój ul. Kraszewskiego 188

Cena 67,76 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych   nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

66,15 pkt otrzymała oferta nr 5  PROGRESS SPORT Paweł Słaba 27-640 Klimontów, Szymanowice Dolne 3

Cena 64,15 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych   nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

65,48 pkt otrzymała oferta nr 1  Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski 43-100  Tychy ul. Dojazdowa 7

Cena 63,48 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych   nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

63,69  pkt otrzymała oferta nr 8  MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe Józef Firmuga 33-100 Tarnów ul. Lwowska 134 a

Cena 61,69 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych   nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

60,47  pkt otrzymała oferta nr 6  Konsorcjum:

LIDER: MURKRAK Sp. z o.o. Sp. K. 32-086 Węgrzce ul. B2 nr 9

PARTNER: ACTIVA Longin Witkowski 90-130 Łódź ul. Narutowicza 53/6

Cena 58,47 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych   nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

Oferta nr 9 złożona przez Firmę Inżynieryjno Budowlaną INŻ.-BUD Wojciech Pieróg  34-220 Maków Podhalański, Grzechynia 650 została odrzucona

Oferta nr 13 złozona przez: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 lipca 58 została odrzucona

Oferta nr 15 złożona przez TOMAX Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Bernardyńska 15/9 została odrzucona

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45 a spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.