Informacja o unieważnieniu postepowania. Sprawa numer: 15/VI/2011/ZIS

Wymiana nawierzchni podjazdu oraz budowa bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 68 ? ul. Porzeczkowa 3 w Krakowie. Numer sprawy 15/VII/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0110/11/NZ/AMA/1883                                                        Kraków, dnia 17.08.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wymiana nawierzchni podjazdu oraz budowa bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 68 - ul. Porzeczkowa 3 w Krakowie.  Numer sprawy 15/VII/2011/ZIS.

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Unieważnienie postępowania

 

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 30.10.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.