Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.99.2017.AMA

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie- boisko przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 21) ul. Miodowa 36 w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 16.10.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 0  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.;
  2. Okres gwarancji 10 pkt.;
  3. Aspekty społeczne 20 pkt.
  4. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postepowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.