Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.15.2016.RZA

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 51.21.10.00-4

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2016 r.

Krakowskie Spotkania Biegowe:           13-15 maja 2016 roku

Bieg Trzech Kopców                             02 października 2016 roku

Cracovia Półmaraton Królewski       16 października 2016 roku

Krakowski Bieg Sylwestrowy                 31 grudnia 2016 roku

       oraz  imprezy współorganizowane

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 95%
  2. dodanie dodatkowej informacji na odwrocie numeru startowego, zawierającej dane kontaktowe w razie wypadku oraz piktogramy do odbioru numeru startowego, koszulki      i posiłku     5%

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.