Informacja o terminie przesunięcia ogłoszenia wyników postępowania dotyczącego terenu w rejonie ulic Podmokłej i Herberta

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu ogłoszenia wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Podmokłej i ul. Herberta.

Nowy termin ogłoszenia wyników przetargu ustala się na dzień 18 maja 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10. Dodatkowo ogłoszenie o wynikach przetargu zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zarządu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.