Informacja o terminie ogłoszenia wyników pisemnego przetargu nieograniczonego dot. nieruchomości przy ul. Parkowej 12a

W związku z ogłoszonym pisemnym przetargiem nieograniczonym na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Parkowej 12a – uprzejmie informuję, że ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 21 września 2015 r. o godz.9.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej przy ul. W. Sławka 10. 

Ogłoszenie o wynikach przetargu zamieszczone zostanie również na stronie internetowej Zarządu oraz na tablicy informacyjnej.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Krzysztof Dębowski