Hala Sportowa przy ul. Grochowskiej

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudowa wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, ul. Grochowska 20.

 

 

 

 

Zakres inwestcji obejmujmował:

1. Wykonanie budynku hali sportowej.

Szerokość budynku - elewacji frontowej -      50.40 m

Długość budynku -                                      37.85 m

Wysokość (od poz. terenu przy gł. wejściu): 12.00 m

Powierzchnia zabudowy -                         1623.32 m2

Powierzchnia użytkowa -                           2376.07 m2

2. Wykonanie utwardzonych dojść i dojazdów - 1123 m2

 

Koszt inwstycji - 14 555 490,00 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych - 18.12.2015 r.

Zakończenie zadania - 28.12.2017 r.

Uroczyste otwarcie obiektu - 25.01.2018 r.

Projekt: eM4 - Pracownia Architektury Brataniec, autorzy: Marcin Brataniec, Damian Mierzwa 

Generalny Wykonawca - CHEMOBUDOWA KRAKÓW

Kierownik Budowy - mgr inż. Rafał Kowalczyk

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - mgr inż. Magdalena Pomarańska

Inspektor branży elektrycznej - inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektot branży sanitarnej - mgr inż. Grzegorz Starowicz