Goście ze Słowacji

Przebywająca z kilkudniową wizytą w Krakowie na zaproszenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, w ramach programu Erasmus, delegacja Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie: prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, prof. Ludmila Zapletalova oraz Elena Majernikova i Lubica Grebeciova zapoznała się we wtorek, 13 października z działalnością Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Podczas spotkania w siedzibie ZIS informacji udzielił zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych Krzysztof Dębowski. Pomysł powołania naszej jednostki bardzo spodobał się prof. Zapletalovej. W żadnym słowackim mieście nie ma jeszcze takich rozwiązań, a przydałyby się instytucje zajmujące się obiektami sportowymi.

Panie z Uniwersytetu Komeńskiego obejrzały także Ośrodek Sportu i Rekreacji „Kolna". Zapewniły, że będą zachęcać 70 wykładowców i 1200 studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu do wzięcia udziału w organizowanym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie 25 kwietnia 2010 roku IX Cracovia Maraton.