Goście z Nankinu w Krakowie: Współpraca sportowa i kulturalna

Delegacja chińskiego miasta Nankin spotkała się w poniedziałek, 19 listopada z przedstawicielami Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz kilku wydziałów Urzędu Miasta Krakowa. Przedmiotem dyskusji była wzajemna promocja, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych. O możliwościach rozszerzenia kontaktów goście rozmawiali z Magdaleną Sroką- Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa.

Wizyta 6-osobowej delegacji, której przewodniczy Chen Shaoze - Wicesekretarz Komitetu Nankińskiego, nawiązuje do podpisanej w 2009 roku umowy o współpracy między obu miastami.

Tym razem, goście z Chin mieli okazję obejrzeć przygotowany przez ZIS film o największych imprezach sportowych, organizowanych w Krakowie takich, jak: Tour de Pologne, Cracovia Maraton, czy Bieg Trzech Kopców, zapoznali się z programami, prowadzonymi przez Wydział Sportu, dowiedzieli się o ciekawych inicjatywach i projektach kulturalnych, odbywających się pod wspólnym hasłem „Krakowskie noce".

Przyznali, że są pod dużym wrażeniem krakowskich zabytków oraz troski z jaką je chronimy i odnawiamy.

Nankin od 16 do 28 sierpnia 2014 roku będzie gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży (Youth Olympic Games), przeznaczonych dla sportowców między 14. a 18. rokiem życia, zatwierdzonych przez MKOl w 2007 roku a trzy lata później po raz pierwszy zorganizowanych w Singapurze.
 
Te zawody mogą stać się dla Krakowa doskonałą okazją - co kilkakrotnie podkreślił w poniedziałek Chen Shaoze - do wymiany doświadczeń z Nankinem, choćby w perspektywie starań o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich - 2022.

[galeria:487]