Gmina Miejska Kraków zawarła umowę ze spółką Golf&Spa Resort

W środę, 30 września 2015 r. między Gminą Miejską Kraków a spółką Golf&Spa Resort została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości, położonej w rejonie ulic Podmokłej i Zbigniewa Herberta, na czas oznaczony 30 lat.

Dokument podpisali: Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal, reprezentujący Gminę Miejską Kraków oraz Agnieszka Zadrożna-Hassan – Prezes Zarządu  Golf&Spa Resort sp. z  o.o. z siedzibą w Krakowie. 

Umowę zawarto po przeprowadzeniu pisemnego przetargu nieograniczonego.

Wydzierżawiający (Gmina Miejska Kraków) oddaje dzierżawcy (Golf&Spa Resort sp. z o.o.) wspomnianą nieruchomość na czas oznaczony 30 lat, począwszy od dnia 1 października 2015 roku.