Gala Sportowa Polska 2018: Kraków i ZIS laureatami

Podczas Gali Sportowa Polska 2018, która w dniach 26-27 września odbyła się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, Kraków otrzymał tytuł „Sportowej Gminy 2018”, a Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski został „Liderem Sportowej Polski 2018”. Ponadto, Gminie Miejskiej Kraków i Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu i Dyrektorowi ZIS Krzysztofowi Kowalowi przyznano tytuł i statuetkę „Budowniczego Polskiego Sportu 2018”.

Tytuł „Sportowa Gmina 2018” Kraków otrzymał za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie.

Statuetka „Budowniczy Polskiego Sportu 2018” powędrowała do Krakowa „za całokształt dotychczasowych, permanentnych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście o znaczeniu strategicznym dla polskiego sportu oraz na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ”.

W uzasadnieniu wyróżnienia „Lider Sportowej Polski 2018” dla Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego podkreślono, że budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz popularyzowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców to dla niego jedna z najważniejszych dziedzin działalności. Wśród przykładów w latach 2015-2018 wskazano autorski program rewitalizacji przyszkolnych i osiedlowych boisk sportowych, budowę hal, basenów, a także modernizację klubowej bazy sportowej. Starania Prezydenta Jacka Majchrowskiego zostały wielokrotnie docenione m.in. tytułami „Budowniczego Polskiego Sportu”, „Sportowej Gminy” czy Nagrodą Biznesu Sportowego (statuetka DEMES) dla Krakowa.

W konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu 2018”, organizowanym przez Klub Sportowej Polski, przyznano również wyróżnienia. Tytuł „Sportowa Architektura Regionu 2018 – Dominanta Małopolska” otrzymała Hala 100-lecia Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, a wyróżnienie specjalne „Udana Rewitalizacja 2018” dawna Strzelnica Garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi.

W imieniu Miasta Krakowa i Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie nagrody odebrał Zastępca Dyrektora ZIS ds. Inwestycji Krzysztof Dębowski.

Tytuły „Sportowa Architektura Regionu 2018 – Dominanta Małopolska” zostały przyznane także Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ul. Grochowska) i Stadionowi Miejskiemu Cracovia.