FOTOGRAFIA Z BIEGU - Regulamin konkursu fotograficznego podczas Biegu Trzech Kopców 2012

Regulamin konkursu na najlepszą fotografię z
VI Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Krakowa w Biegu Górskim
Bieg Trzech Kopców

„Fotografia z biegu"

I. Przedmiot konkursu

Tematem konkursu jest wydarzenie sportowe jakim jest bieg górski odbywający się w Krakowie w dniu 7 października 2012 roku.

II. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu są:
Gmina Miejska Kraków oraz
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

III. Warunki uczestnictwa

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

IV. Forma zgłoszenia

Zdjęcia należy przesyłać na adres mailowy z dopiskiem Konkurs „Fotografia z Biegu".
Do każdego zdjęcia dołączone winny być następujące informacje: tytuł pracy oraz dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon). Każdy z autorów może przedstawić dowolną ilość prac.

V. Adres

Prace należy zgłaszać na następujący adres: konkurs@zis.krakow.pl
Terminarz :
  1. 12 października (piątek)- ostateczny termin składania prac
  2. Ogłoszenia wyników podane zostanie na oficjalnej stronie www.biegtrzechkopcow.pl

VI. Nagrody i wyróżnienia

Przewiduje się przyznanie trzech nagród.
Komisja konkursowa ma również prawo do innego rozdziału nagród i wyróżnień.
Lista nagród zostanie ogłoszona na oficjalnej stronie www.biegtrzechkopcow.pl

VII. Prezentacja nagrodzonych prac

Nagrodzone prace zostaną wystawione w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie oraz w innych miejscach zgodnie z uznaniem Organizatora.

VIII. Prawa własności

Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu. Prawa autorskie twórców tych prac zostają ograniczone na rzecz organizatorów dla swobodnego wystawiania i publikowania wszystkich we wszelkich materiałach i artykułach dotyczących konkursu i publikacjach dotyczących Biegu Trzech Kopców oraz Miasta Krakowa.

IX. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: konkurs@zis.krakow.pl