Forum Inwestycyjne Dobre Praktyki PPP

Investment Support zaprasza inwestorów zainteresowanych projektami publiczno-prywatnymi na Forum Inwestycyjne Dobre Praktyki PPP, które odbędzie się 18 listopada 2009 r. w Warszawie w Centrum Informacyjnym PAIiIZ.

Podczas Forum będą promowane projekty planowane do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, które zwyciężyły w III edycji Konkursu na najlepsze przedsięwzięcia PPP :
• Sopot - Rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z równoczesnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze;
• Kraków - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna;
• Płock - Parking wielopoziomowy;
• Żory - Muzeum Yatenga. Budowa innowacyjnego kompleksu muzealnego w Żorach.

Celem Forum jest przedstawienie projektów potencjalnym inwestorom oraz dyskusja na temat możliwości współpracy i optymalnego sposobu realizacji projektów w formułach typu partnerstwo publiczno-prywatne.
Udział w Forum jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.
Więcej informacji oraz arkusz zgłoszenia http://www.dobrepraktykippp.eu/forum/