Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące X Cracovia Maraton

Czy pakiet startowy może odebrać za mnie inna osoba?
Tak na podstawie upoważnienia:
Upoważniam Panią/Pana................................. legitymującą/legitymującego się dowodem seria.............numer.................do odebrania mojego pakietu startowego X Cracovia Maraton.

Podpis


Czy za chip pobierana jest kaucja?

Organizator nie pobiera kaucji za chip. Chip wydawany wraz z pakietem startowym jest jednorazowy.


Czy mogą startować osoby niepełnoletnie?
W biegu głównym startować mogą tylko osoby które ukończą 18 lat do dnia 17 kwietnia 2011 roku. W Cracovia Maraton na Rolkach mogą startować osoby, które ukończyły 16 lat, jednak osoby niepełnoletnie powinny mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. W Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego mogą startować osoby, które ukończyły 12 lat. Osoby niepełnoletnie powinny mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.


Czy w Krakowie organizowany jest półmaraton?
Półmaraton w Krakowie organizowany jest przez Krakowski Klub Biegacza Dystans i odbywa się w połowie marca. Podczas Cracovia Maraton organizowany jest główny bieg maratoński oraz Mini Cracovia Maraton (4,2 km) i Cracovia Maraton na Rolkach.


Czy będą wysyłane dyplomy i komunikaty końcowe?
Nie. Ze względów ekologicznych i ekonomicznych Organizator nie będzie wysyłał wyników pocztą. Wyniki będzie można pobrać ze strony internetowej maratonu.


Jaki jest limit czasu?
Limit czasu wynosi 5.30 godz.


Czy trzeba startować w koszulce, która jest w pakiecie startowym?
Nie. Nie jest to obowiązkowe.


Co zrobić jeśli nie mam odnotowanej wpłaty, mimo że zapłaciłem?
Skontaktuj się z Biurem Cracovia Maraton. Zachowaj również dowód wpłaty opłaty startowej.


Czy uczestnikom przysługuje zniżka na przejazdy PKP?
Nie. PKP poinformowało, że nie ma takiej zniżki w swojej aktualnej ofercie.


Kto jest zwolniony z opłaty startowej?
Z opłaty startowej zwolnione są:

- osoby, które do dnia startu ukończą 60 lat
- osoby, które ukończyły 9 dotychczasowych edycji Cracovia Maraton
- zweryfikowani zdobywcy Korony Maratonów Polskich
- wszystkie osoby niepełnosprawne (posiadające odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność)
- osoby zwolnione przez Dyrektora Cracovia Maraton


Kiedy i gdzie można odebrać pakiet startowy i co się w nim znajduje?
Pakiety startowe można odbierać tylko w Biurze Zawodów na krakowskich Błoniach w dniach 15-17 kwietnia.

W ramach wpisowego, każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy wraz z agrafkami
- koszulka T-Shirt (dla maratończyków profesjonalna koszulka biegowa z materiału oddychającego)
- pamiątkowy biuletyn
- worek do depozytu
- materiały informacyjne

Ponadto organizatorzy zapewniają zawodnikom:
- udział w Pasta Party
- możliwość bezpłatnego noclegu na hali sportowej oraz możliwość skorzystania z natrysków
- napoje i poczęstunek na mecie


Gdzie znajduje się Biuro Zawodów i kiedy będzie czynne?
Biuro Zawodów znajdować się będzie w namiocie na terenie miasteczka maratońskiego na krakowskich Błoniach.
Czynne będzie w dniach:
15.04.2011 r. w godzinach 12.00-20.00
16.04.2011 r. w godzinach 10.00-21.00
17.04.2011 r. w godzinach 6.00-8.00 - tylko odbiór pakietów startowych, nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.


W jaki sposób wpłacić opłatę startową?
Wpłaty można dokonać na konto Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie lub w Biurze Zawodów w dniach 15-17 kwietnia 2011.


Ile wynosi opłata startowa?
Opłata startowa w Cracovia Maraton wynosi:

do 14 kwietnia - 80 złotych
15-16 kwietnia - 120 złotych


Opłata startowa dla rolkarzy wynosi - 50 złotych bez względu na termin wpłaty

Opłata startowa w Mini Cracovia Maraton wynosi - 25 złotych