Finał konkusu ÓSEMKA w SPRAYU

Dnia 22 września 2012 r. na terenie Osiedla przy ul. Jana Kantego Przyzby odbył się finał Konkursu Graffiti ÓSEMKA W SPRAYU organizowany przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki przy współudziale Domu Kultury "Podgórze", Stowarzyszenia " Siemacha", Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Konkurs odbywał się przy akceptacji Głównego Plastyka Miasta Krakowa, który wyraził zgodę na malowanie wyznaczonych powierzchni.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Konkurs skierowany był głównie do młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczestników zajęć w domach kultury, klubów sportowych, podopiecznych „Siemachy" i aktynych mieszkańców, którym estetyka Krakowa leży na sercu.
Cele konkursu zostały jasno sprecyzowane w regulaminie, jednak najważniejszy z nich to zwrócenie uwagi oraz przeciwdziałanie nielegalnemu graffiti, niszczeniu elewacji, dewastacji; pokazanie młodzieży, że można przyczynić się do poprawy estetyki i wyglądu przestrzeni miejskiej. Konkurs trwał od marca do września 2012 r. i był organizowany ze środków Rady Dzielnicy VIII, w ramach zadań priorytetowych. Na konkurs wpłynęło 12 projektów. Zmagania finałowe poprzedziły odpowiednie przygotowania uczestników w tym warsztaty  prowadzone przez fachowców od sztuki muralu oraz plastyków. Osimioosobowa Komisja dokonała oceny wykonanych murali oraz przyznała następujące nagrody:

  • Nagroda Główna 1000 zł dla Katarzyny Czerniawskiej zgłoszonej przez Dom Kultury "Podgórze" za realizację projektu "Przyjaciele"

 Przyjaciele

  • Dwie równorzędne nagrody rzeczowe otrzymali: Sylwia Machej z Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 za realizację projektu "Wonderland" oraz Szymon Szelc za realizację projektu Krystiana Dziewanowskiego z Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 pn. "Uroki Dzielnicy"

Wonderland

Przedsięwzięcie było wspierane również przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Serdecznie wszystkim dziękujemy!

[galeria:466]