EXPO

Plan EXPO (PDF)

Wymiary jednego boxu zaznaczonego na planie A1-D8 to 2mx2m

REGULAMIN EXPO 15. PZU CRACOVIA MARATON

I. TERMIN I MIEJSCE EXPO 15. PZU CRACOVIA MARATON

1. Expo będzie odbywać się w dniach 12-14 maja 2016 roku.

2. Godziny otwarcia Expo:

12.05.2016  - czwartek:  12.00- 20.00

13.05.2016   – piątek:  12.00 – 20.00

14.05.2016  – sobota: 10.00 – 20.00

3. EXPO 15. PZU Cracovia Maraton zlokalizowane będzie na stadionie miejskim
im. Henryka Reymana pod trybuną wschodnią.

 

II. ZGŁOSZENIA NA EXPO

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie maila z ilością deklarowanej powierzchni na adres: zapisy@zis.krakow.pl

2. Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział do dnia 18.04.2016r.
3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Expo będzie zamieszczenie nazwy wystawcy na stronie internetowej

4. Zgłoszenie i dokonanie opłaty  jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Expo.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wystawca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora poprzez wysłanie e-maila najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia Expo.

6. Organizator może odmówić wystawcy uczestnictwa w Expo bez podania przyczyny. Odmowa zostanie przesłana na adres e-mail wystawcy w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

 

III. NAJEM POWIERZCHNI

1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni poprzez określenie ilości metrów kwadratowych (szerokość/głębokość), które rezerwuje pod swoje stoisko.

2. Podstawową jednostką rezerwacji jest 1m², przy czym maksymalna głębokość stoiska to 2m.

3. Rozmieszczenia stoisk dokonuje Organizator, zaczynając od strony wejścia na podstawie kolejności zgłoszeń. Powierzchnia Expo jest oznaczona na planie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


 

4. Powierzchnia stoiska zostanie wyznaczona na posadzce za pomocą taśmy. Określając wielkość stoiska należy uwzględnić wszelkie elementy wchodzące w jego skład (roll up’y, reklamy, ścianki, stojaki, wykładziny itp.). W przypadku zajęcia powierzchni dodatkowej Wystawca będzie zobowiązany do usunięcia elementów wykraczających poza opłaconą powierzchnię, a  w przypadku nie zastosowania się, do opłacenia powierzchni dodatkowej.

5. Zarezerwowane powierzchnie będą zaznaczane na planie Expo na stronie biegu, a lista wystawców będzie jawna.

6. Teren Expo jest monitorowany i podlega całodobowej ochronie.

7. Każdy Wystawca Expo otrzyma identyfikator upoważniający do parkowania pojazdów w określonym przez Organizatora miejscu podczas trwania Expo.

8. Parkowanie pojazdów Wystawców Expo na deptaku dla pieszych przy
ul. Reymana jest możliwe tylko i wyłącznie na czas rozładunku:

Godziny rozładunku Wystawców Expo: 12.05.2016r. – w godz. 08.00-11.30

Teren Expo należy opuścić w dniu 14.05.2016r. w godzinach 20.00-22.00.

9. Wystawca ponosi całkowity koszt transportu, wyładunku oraz załadunku swoich towarów.

10. Wystawca ponosi odpowiedzialność za towar pozostawiony na stoisku i poza jego powierzchnią. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne mienie Wystawcy utracone lub uszkodzone podczas imprezy.

 

IV. PŁATNOŚCI

1. Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności przelewem na konto organizatora do dnia 25 kwietnia 2016 roku Organizator wystawi Faktury VAT. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

2. W przypadku, gdy wystawca nie uiści opłaty za stoisko do dnia 25 kwietnia 2016 roku zostanie skreślony z listy uczestników Expo.

3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.

4. Opłata za wynajęcie 1m2 wynosi:  

150,00 złotych brutto

5. W ramach opłaty organizator zapewnia:

  • miejsce ekspozycji  na stadionie miejskim im. Henryka Reymana pod trybuną wschodnią.
  • ochronę terenu Expo na czas trwania Expo i po zamknięciu
  • dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej
  • miejsce parkingowe dla 2 samochodów zaopatrujących stoisko
  • prąd
  • utrzymanie czystości hali.

6. Organizator nie zapewnia zabudowy stoisk. Nie zapewnia również stolików i krzeseł. Nie ma możliwości zamówienia zabudowy oraz wyposażenia stoisk za pośrednictwem Organizatora.

7. Płatności należy dokonać na numer konta:

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

PKO Bank Polski S.A. 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753

SWIFT: BPKOPLPW

Tytuł przelewu: „Opłata za EXPO 15. PZU Cracovia Maraton…….”, w miejsce kropek wpisać nazwę Wystawcy.

8. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

9. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorem Expo jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

2. Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich Wystawców Expo 15.  PZU Cracovia Maraton.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

4. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie, zmiany miejsca odbywania się EXPO oraz zmian ustawienia stoisk. O zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

5. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Lista stoisk - stan rezerwacji

Wymiary jednego boxu zaznaczonego na planie A1-D8 to 2mx2m

 Nr

 Status

 Wystawca

 

Nr 

 Status

 Wystawca

 

 S1

zajęte

SPONSOR - PZU

 

C1

zajęte

 CEPPOLSKA

 

 S2

zajęte

SPONSOR - Sklep biegacza

 

C2

zajęte

 CEPPOLSKA

 

 S3

zajęte

SPONSOR - Sklep biegacza

 

C3

zajęte

EnergyCorner

 

 S4

zajęte

SPONSOR - Jabra

 

C4

zajęte

 ARIES

 

 S5

zajęte

SPONSOR - TOM TOM

 

C5

zajęte

 ARIES

 

 S6

zajęte

SPONSOR - TOM TOM

 

C6

zajęte

 Speedjogg

 

 S7

zajęte

SPONSOR - TOM TOM

 

C7

zajęte

 OS1st

 

 S8

zajęte

SPONSOR - Sklep biegacza

 

C8

zajęte

 OS1st

 

 S9

zajęte

SPONSOR - Sklep biegacza

 

C9

zajęte

 OS1st

 

 S10

zajęte

SPONSOR - Tremy KRK

 

D1

zajęte

 HiGeen

 

 S11

zajęte

SPONSOR - Wawel

 

D2

zajęte

BLACKROLL

 

 S12

zajęte

SPONSOR - Lavard

 

D3

zajęte

BLACKROLL

 

 S13

zajęte

SPONSOR - Garmin

 

D4

zajęte

Wieszaki na medale

 

 A1

zajęte

 RUNCENTRE

 

D5

zajęte

Honey Stinger

 

 A2

zajęte

 RUNCENTRE

 

D6

zajęte

Dextro Energy

 

 A3

zajęte

 RUNCENTRE

 

D7

zajęte

BRUBECK

 

 B1

zajęte

 ENERVIT

 

D8

zajęte

 Sport Konsulting

 

 B2

zajęte

 ENERVIT

 

     

 

 B3

zajęte

 DOTSPORT

 

     

 

 B4
 

zajęte

 DOTSPORT

 

     

 

 B5

zajęte

Etixx Sport Nutrition

 

     

 

 B6

zajęte

Etixx Sports Nutrition

 

     

 

 B7

zajęte

Ortopedicum

 

     

 

 B8

zajęte

Ortopedicum