Dzień otwarty odrestaurowanej Strzelnicy Garnizonowej na Woli Justowskiej

W najbliższą sobotę, 16 września w godz. 9.00-13.00 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaprasza do odwiedzenia odrestaurowanej staraniem Gminy Miejskiej Kraków dawnej Strzelnicy Garnizonowej na Woli Justowskiej, położonej przy ulicy Królowej Jadwigi 220.

Strzelnicę Garnizonową na Woli Justowskiej wzniesiono w latach 1886-87 i rozbudowano w roku 1898. Była elementem zaplecza garnizonu Twierdzy Kraków, wykorzystywana początkowo przez wojska austriackie, a w późniejszych latach przez członków Związku Strzeleckiego i legionistów Józefa Piłsudskiego. W okresie międzywojennym i później, do początku lat 90-tych XX wieku należała do garnizonu krakowskiego.

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. W latach 2014-2017 została zrewitalizowana staraniem Gminy Miejskiej Kraków, przy wsparciu ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.