Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie odpowiada prezesom Nowego Hutnika 2010

Dyrektor Zarządu Iinfrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal w piśmie do prezesa zarządu Nowego Hutnika 2010 Pawła Derlatki i wiceprezesa tego stowarzyszenia Adama Gliksmana wyjaśnia kwestie związane z modernizacją stadionu przy ulicy Ptaszyckiego 4 na Suchych Stawach, gdzie podczas Euro 2012 znajdować się będzie centrum treningowe piłkarskiej reprezentacji Anglii.

W korespondencji tej czytamy:

„W nawiązaniu do Panów pisma z 23 kwietnia 2012 roku, które wpłynęło do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie 26 kwietnia 2012 roku, pragnę wyjaśnić, że zmiany dokonane na stadionie przy ul. Ptaszyckiego 4, w trakcie przygotowania obiektu na centrum treningowe reprezentacji Anglii podczas finałów piłkarskich mistrzostw Europy EURO 2012, wynikają wyłącznie z realizacji umowy zawartej między Gminą Miejską Kraków a spółką Euro 2012.

Umowa nakłada na Gminę Miejską Kraków i działający w jej imieniu Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie obowiązek zastosowania zasady czystej przestrzeni. Według tej zasady, na pewnych obszarach niedozwolone jest zamieszczanie jakichkolwiek reklam, informacji handlowych, znaków handlowych, logotypów, emblematów. Takim obszarem jest też stadion przy ul. Ptaszyckiego 4 na czas korzystania z niego przez spółkę Euro 2012 i reprezentację Anglii. Z tego powodu Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie polecił wykonawcy modernizacji stadionu usunięcie napisów na zegarze oraz na dachu krytej trybuny.

Zachowane w całości elementy napisu z zegara zostały zabezpieczone i są przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu.

Wszystkie te kwestie wyjaśnił szczegółowo mój zastępca ds. inwestycji, dyrektor Krzysztof Dębowski w czasie spotkania, które odbyło się 26 kwietnia 2012 r. na stadionie przy ul. Ptaszyckiego 4 z udziałem pana Tomasza Urynowicza - przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Krakowa, pana Pawła Derlatki - prezesa zarządu Nowego Hutnika 2010 i pana Stanisława Moryca - przewodniczącego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z efektami prac modernizacyjnych na wspomnianym obiekcie.

Zapewniam, że po zakończeniu EURO 2012 emblematy związane z KS Hutnik Kraków powrócą na stadion odnowione i nie będą straszyć swoim wyglądem."