Drugi ?Orlik? w Krakowie otwarty!

W środę, 21 kwietnia Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski dokonał uroczystego otwarcia drugiego ?Orlika" w Krakowie. Do dyspozycji młodych adeptów sportu został oddany obiekt zlokalizowany przy ul. Bujaka 15.

Kompleks mieści się obok Gimnazjum nr 28 i przekazano go pod skrzydła szkoły. - Dwa spośród trzech wybudowanych w ubiegłym roku „Orlików" to obiekty przyszkolne. W tym roku na przewidzianych osiem lokalizacji pięć to kompleksy, które powstaną przy szkołach. Łączymy te dwa elementy, sport i edukację - powiedział Prezydent Jacek Majchrowski. Boiska zostały poświęcone przez księdza Jana Mrowcę, proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na osiedlu Kurdwanów, a na ręce Prezydenta Majchrowskiego podziękowania za umiejscowienie „Orlika" przy Gimnazjum nr 28 złożyli przedstawiciele dyrekcji szkoły i samorządu uczniowskiego. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręczył również puchar zwycięzcom rozegranego wczoraj szkolnego turnieju piłki nożnej. Na koniec uroczystość uświetnili swoim występem tancerze z zespołu „Krakowiak".

„Orlik", za którego budowę w imieniu Gminy Miejskiej Kraków odpowiadał Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, będzie drugim obiektem tego typu w obrębie Krakowa. Od 1 czerwca 2009 roku funkcjonują już boiska sportowe imienia Erazma Jerzmanowskiego, położone w Parku Lilli Wenedy przy ul. Jerzmanowskiego 4. Inwestycje te powstają w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje Boisko - Orlik 2012", który zakłada budowę nowoczesnych, bezpiecznych i ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w każdej gminie na terenie całego kraju. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest dofinansowanie budowy obiektu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zajęcia na gotowych boiskach mają się zaś odbywać się pod nadzorem trenera - animatora sportu. Zgodnie z założeniami programu budowa kompleksu przy ul. Bujaka 15 była finansowana odpowiednio z: budżetu państwa (333.000 zł), budżetu Województwa Małopolskiego (333.000 zł) oraz budżetu Miasta Krakowa (385779,24 zł).

Obiekt składa się z boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego. Boiska są ogrodzone i oświetlone. „Orlik" mieści się na części trawiastej przy Gimnazjum nr 28. Główne wejście, wjazd i zaplecze znajdują się od strony ul. Halszki, a drugie wejście na obiekt jest zlokalizowane od strony szkoły.

22 kwietnia, w czwartek, również o godzinie 13:30 odbędzie się uroczyste otwarcie kolejnego „Orlika", zlokalizowanego na os. Na Wzgórzach 13 a (przy Szkole Podstawowej nr 129).

W edycji programu „Moje Boisko - Orlik 2012" na rok 2010 do dofinansowania zostało wytypowanych 8 zaproponowanych lokalizacji takich kompleksów sportowych w Krakowie:

• Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Urzędnicza 65
• Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13
• Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Kliny", ul. Forteczna 47
• Rejon ul. Lipskiej i Myśliwskiej
• Tereny oś. 2-go Pułku Lotniczego
• Zespół Szkół Gastronomicznych, oś. Złotej Jesieni 16
• Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jaskrowa 5
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15 b

W tych miejscach będą budowane nowe „Orliki" w 2010 roku.
Docelowo do 2012 roku w każdej z 18 Dzielnic Krakowa ma znajdować się taki obiekt.

 

Zwycięzcy turnieju piłki nożnej w towarzystwie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Dyrektora ZIS Krzysztofa Kowala

Zwycięzcy turnieju piłki nożnej w towarzystwie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Dyrektora ZIS Krzysztofa Kowala (Fot. ZIS)