Dodatkowe nagrody dla uczestników IV Biegu Trzech Kopców