Czym jest odznaka

Kierując się zasada kolekcjonowania i systematyzowania osiągnięć, wzorem „Korony Gór Polskich” lub „Korony Himalajów”, wprowadza się odznakę pn. „Korona Maratonów Polskich”, zwaną dalej Odznaką.

Podobnie jak w alpinizmie, tak i we wszystkich sportach, stale podwyższane są rekordy i każdy najlepszy wynik wcześniej czy później ustępuje jeszcze lepszemu. Tak jest i w biegach maratońskich. Jednak ustalanie rekordowych czasów na pokonanie dystansu 42,195 km, jest udziałem niewielu zawodników. Dla najliczniejszej rzeszy biegaczy maratońskich obok uzyskanego wyniku ważny, a może najważniejszy jest sam udział w zawodach, podczas których odczuwają radość z pokonania własnej słabości i dotarcie do mety w regulaminowym czasie. Tym, którym nie wystarczają starty w przypadkowo wybranych biegach maratońskich organizowanych na terenie Polski, przedstawiamy propozycje udziału w pięciu maratonach, zaliczanych do największych w naszym kraju i które zgłosiły akces do Odznaki. Do tych maratonów, zwanych Organizatorami, zalicza się:

  1. Maraton Dębno
  2. Cracovia Maraton
  3. Maraton Warszawski
  4. Maraton Poznański
  5. Maraton Wrocław