Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeśli zrezygnuję ze startu?