Czy zdobywcy Korony Maratonów Polskich są zwolnieni z opłaty startowej?