Czy trzeba startować w koszulce, która jest w pakiecie startowym?