Czy osoby startujące po raz pierwszy są zwolnione z opłaty startowej?