Ciekawe publikacje o krakowskich inwestycjach i obiektach sportowo-rekreacyjnych

Jednym z efektów zrealizowanego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie projektu "PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa jest poradnik "PPP w inwestycjach sportowo-rekreacyjnych" wraz z suplementem "Obiekty sportowe w Krakowie".

Publikacja powstała we współpracy ZIS z firmą Investment Support. Poradnik porządkuje i wzbogaca wiedzę o partnerstwie publiczno-prywatnym, suplement jest natomiast szczegółową prezentacją obiektów sportowo-rekreacyjnych, znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków. Opracowanie zawiera kompleksowe zestawienie informacji o tych obiektach oraz podmiotach, które na podstawie umów z Miastem nimi zarządzają.

Przy opisach znajduje się także krótki rys historyczny, przypomniane zostały sylwetki znanych postaci sportu, związanych z danym klubem czy obiektem. Suplement jest bogato ilustrowany.

Projekt „PPP nowe perspektywy" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Przygotowane zostały również wersje elektroniczne powyższych wydawnictw:
poradnik "PPP w inwestycjach sportowo-rekreacyjnych";
suplement "Obiekty sportowe w Krakowie".