Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie

Głównym celem realizacji inwestycji jest zapewnienie dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej bazy rekreacyjnej z funkcjami sportowymi przez cały rok. Tym samym, powstanie Centrum Sportu i Rekreacji ma przyczynić się do uzupełnienia oferty rekreacyjnej Krakowa i stworzenia kompleksu, umożliwiającego świadczenie usług w tym zakresie. Zakłada się, iż realizacja inwestycji przyczyni się także do zwiększenia dostępności nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej oraz do podniesienia atrakcyjności oferty Krakowa, związanej z wykorzystaniem czasu wolnego, w szczególności przez rodziny z małymi dziećmi oraz seniorów, zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów. Tym ostatnim, może zapewnić połączenie turystycznych celów wizyty w Krakowie z wypoczynkiem, relaksem i troską o zdrowie.

Przedmiotową inwestycję zaplanowano do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie", polegającego na rewitalizacji przestrzeni publicznej, przywróceniu funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz z ich uzupełnieniem funkcjami towarzyszącymi w lokalizacji dawnego tzw. „basenu Polfy".

W związku z powyższym, wstępnym założeniem, które będzie podlegać negocjacjom (ustaleniom z partnerem prywatnym) jest, aby na Centrum Sportu i Rekreacji składały się następujące części:

I Część rekreacji zewnętrznej – oparta o sezonowy basen rekreacyjny oraz brodziki dla dzieci i z przylegającym terenem wypoczynku, wraz z własnym zapleczem (funkcjonującym niezależnie przez cały rok),

II Część rekreacji wewnętrznej − obejmująca obiekt usług SPA z rozbudowaną strefą saun (co najmniej 6 saun wraz z niezbędnym zapleczem), w tym przynajmniej jeden niewielki basen rekreacyjny, fitness wraz z siłownią i gastronomią, ewentualnie także z centrum rehabilitacji, a jako funkcja towarzysząca (opcjonalna) – hotel.

W związku z zamiarem zapewnienia rewitalizacji terenu oraz przede wszystkim w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury rekreacyjnej w części zewnętrznej powstaną:

 

1. Zespół terenów rekreacji zewnętrznej obejmujący:

 

a. basen rekreacyjny z ewentualną wydzieloną przestrzenią do pływania, o powierzchni lustra co najmniej 400 m2, (preferowaną powierzchnią jest 500 m2 lustra wody), o głębokości ok. 110 – 130 cm, w ramach którego funkcjonować będą różne atrakcje: leżanki z hydromasażami, przeciwprąd, bicze wodne. Basen powinien być zlokalizowany w niecce obecnego basenu. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie niecek ze stali nierdzewnej. Woda w basenie powinna być w sezonie dogrzewana. Preferowanym rozwiązaniem jest zapewnienie przykrycia niecki oraz zapewnienia dogrzania wody ze źródeł odnawialnych;

b. brodzik dla dzieci starszych o powierzchni ok. 150 m2, ewentualnie z instalacją (typu plac zabaw – zjeżdżalnie, sikawki, zabawki wodne, fontanny), preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie niecki stalowej;

c. brodzik dla dzieci młodszych, o pow. ok. 50 - 70 m2, preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie niecki stalowej;

d. mokry plac zabaw wraz z instalacją typu plac zabaw (zjeżdżalnie, sikawki, zabawki wodne, fontanny), o pow. ok. 120 - 160 m2. Preferowanym rozwiązaniem jest aby brodziki i mokry plac zabaw były ze sobą powiązane i zlokalizowane w obrębie dawnej niecki basenu;

e. miejsce utwardzone wokół basenu do leżakowania;

f. plac zabaw, o powierzchni ok. 220 – 250 m2, z atrakcjami dla dzieci w różnym wieku;

g. zieloną plażę, jako miejsce do leżakowania i wypoczynku;

h. ewentualnie siłownię zewnętrzną;

i. natryski zewnętrzne;

j. 3 boiska do piłki plażowej (dostosowane do organizacji rozgrywek ogólnopolskich zgodnie z wymaganiami PZPS) z możliwością rozłożenia tymczasowych trybun dla publiczności;

k. ewentualnie 2 boiska do gry w bule;

l. ewentualnie parkowe stoły do ping-ponga;

m. ewentualnie parkowe stoły do gry w szachy/ karty wraz z ławkami;

n, ścieżki parkowe, ławki;

o. ewentualnie miejsca umożliwiające uruchomienie punktów sezonowej gastronomii zewnętrznej.

 

2. Budynek zaplecza zapewniający dostęp dla użytkowników od ul. Grunwaldzkiej oraz wchodzących z parkingu, obejmujący m.in.:

 

a. część związaną z obsługą rekreacji zewnętrznej w tym: kasy, hall, przebieralnie z szafkami, łazienki;

b. wielofunkcyjną salę ćwiczeń sportowych (np. taniec, gimnastyka, judo, itp.) wraz z zapleczem sanitarnym i przebieralniami;

c. gastronomię;

d. pomieszczenia techniczne;

e. ewentualnie sale zabaw dla dzieci – tzw. fikoland umożliwiający organizację imprez dla dzieci (np. urodziny).

 

3. Parking wielopoziomowy (najlepiej otwarty), umożliwiający obsługę części rekreacji zewnętrznej. Preferowanym rozwiązaniem jest usytuowanie parkingu od strony zbiegu ul. Grunwaldzkiej i ul. Eisenberga.

 

Założono, że w części rekreacji wewnętrznej zostanie zrealizowany co najmniej następujący zakres funkcji:

a. zespół rozbudowanej strefy saun, obejmującej co najmniej 6 różnych saun, zróżnicowanych także pod względem aranżacji;

b. basen rekreacyjny „cichy" – o charakterze wellness'owym, o powierzchni co najmniej 150 m2, połączonego z saunarium;

c. siłownia oraz fitness.

 

Dopuszcza się realizację w ramach inwestycji, powiązanej z częścią SPA strefy usług wellness oraz centrum rehabilitacji, w tym w szczególności zespołu rehabilitacyjnego składającego się z niewielkiego basenu rehabilitacyjnego o powierzchni ok. 50 m2, pomieszczeń przeznaczonych m. in. na:

a. pracownię krioterapii,

b. pracownię kinezyterapii,

c. pracownię balneoterapii,

d. pracownię fizykoterapii,

e. sale do ćwiczeń.

 

O ostatecznym zakresie usług części wewnętrznej zadecyduje podmiot prywatny.