Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga – otwarcie wniosków

W postępowaniu pn. Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie” wpłynął w terminie jeden wniosek, a w poniedziałek, 14 października 2013 r. dokonano jego otwarcia.

Zgłosiło się Konsorcjum reprezentowane przez AQUAINWEST sp. z o.o. z Wrocławia. Jeżeli Kandydat spełni wymogi określone w zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniu o Koncesji na roboty budowlane, to ww. Konsorcjum zostanie zaproszone do negocjacji.