Centrum przy Eisenberga – złożono poprawny wniosek

Złożony w dniu 14 października wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - dotyczący Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga - jest ważny i spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o koncesji na roboty budowlane, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013/S-168-29/043 w dniu 30.08.2013 roku.

W imieniu Konsorcjum czterech przedsiębiorstw wniosek zgłosiła wrocławska firma AQUAINWEST Sp. z o.o. Poza wymienioną Spółką w skład Konsorcjum wchodzą następujące firmy:

 

KARMAR SA z siedzibą w Warszawie;

REDECO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;

INTESA SAN PAULO SPA Oddział Polska z siedzibą w Warszawie.

 

Dalsza procedura przewiduje kilkuetapowe negocjacje z udziałem przedstawicieli Zamawiającego (Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie) oraz Konsorcjum. Strona publiczna liczy na sprawny przebieg negocjacji i zaproszenie Kandydata do złożenia oferty jeszcze w tym roku.