Centrum przy Eisenberga – przedłużenie terminu składania wniosków

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS), jako podmiot prowadzący postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, w odpowiedzi na prośbę podmiotu zainteresowanego, przedłużył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 4 kwietnia 2016 roku.

Uwzględniając argumentację przedstawioną przez zainteresowany podmiot oraz dobro toczącego się postępowania, Komisja Negocjacyjna zaopiniowała pozytywnie prośbę Dyrektorowi ZIS, który podjął decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wniosków.

Więcej informacji na temat toczącego się postępowania można znaleźć TUTAJ.