Centrum przy Eisenberga – dwie zainteresowane firmy

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie jako podmiot prowadzący postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie” informuje, że w dniu 4 kwietnia 2016 roku wpłynęły dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


Tego samego dnia, po godzinie 10.00, Komisja Negocjacyjna ZIS dokonała otwarcia kopert z wnioskami złożonymi przez następujące podmioty:

1.Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – Białe Błota” S.A., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota”;

2.„Go Fit Kraków” Sp. z o.o. w organizacji; Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków.

Obecnie wnioski są badane pod kątem poprawności oraz spełniania wymagań formalnych. Niezwłocznie po sprawdzeniu wniosków Komisja Negocjacyjna poinformuje Zainteresowane Podmioty oraz opinię publiczną o wynikach swych prac.

Więcej informacji o postępowaniu można znaleźć na stronie ZIS w dziale Zamówienia publiczne (link).