BUDOWA ZAPLECZA KLUBU SPORTOWEGO „WRÓBLOWIANKA”

Budowa budynku zaplecza klubowego, Klubu Sportowego „Wróblowianka” z instalacjami – wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną, solarną, pompą ciepła, retencyjnym zbiornikiem na wody deszczowej, przy ul. Wróblowickiej w Krakowie.

Powierzchnia terenu objętego inwestycją                                                    6639,41 m2

Powierzchnia zabudowy budynku                                                                   461,72 m2

Powierzchnia utwardzona dojść, dojazdów, parkingów                                 2256,09 m2

Powierzchnia biologicznie czynna                                                                   3921,60 m2

Suma powierzchni użytkowych projektowanego budynku                               940,71 m2

Kubatura                                                                                                          3526,59 m3.

W budynku zaprojektowano podnośnik elektryczny dla osób niepełnosprawnych.

Zaprojektowano 31 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno 

dla karetki pogotowia i cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych. 

 

Projekt -                                                 arch. Witold Kaciński.

Przewidywany koszt inwestycji ok. -                     7 128 504 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -                              15.06.2018 r.

Przewidywany termin zakończenia -                      30.11.2018 r.

Generalny Wykonawca -    ZRB ,,STAN" - Stanisław Bieniek s.j.

Kierownik Budowy -                            mgr inż. Andrzej Bieniek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -    mgr inż. Czesław Gębala

Inspektor branży elektrycznej -           inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektor branży sanitarnej -          mgr inż. Grzegorz Starowicz