BUDOWA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH I PLACÓW ZABAW PRZY UL. STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA 7

Budowa urządzeń sportowych, placów zabaw, obiektów małej architektury wraz z oświetleniem, przebudowa zjazdów i wewnętrznego układu komunikacji.

Projekt obejmuje budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni 60 mb, terenu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu, dwóch ogrodzonych placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych, z piaskownicą i urządzeniami do zabawy oraz miejscem dla rodziców, miejsca dla gier planszowych, tenisa stołowego oraz przebudowę układu komunikacji. W ramach zagospodarowania terenu projektowane są także elementy małej architektury – ławki, kosze oraz towarzyszące elementy wyposażenia sportowego boisk - piłkochwyty.

Teren zostanie oświetlony słupami z naświetlaczami  z zasilaniem hybrydowym – panelami słonecznymi połączonymi z turbiną wiatrową lub wg wersji II oprawami Led z zasilaniem z instalacji wewnętrznej szkoły. Boiska, bieżnia oraz place zabaw będą wyposażone w instalację drenarską, włączoną do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie działki wraz z retencją wód opadowych oraz projektowanym przyłączem do sieci kanalizacji miejskiej.

 

Projekt - Pracownia Architektoniczna - Marcin Kołodziej.

Przewidywany koszt inwestycji -  3 995 203 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -   22.06.2018 r.     

Przewidywany termin zakończenia -  30.04.2019 r.

Generalny Wykonawca – EVERSPORT Sp. z o.o.

Kierownik Budowy -  Tomasz Zaborny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIS – Kazimierz Haras.

Inspektor branży elektrycznej - inż. Włodzimierz Dzięgiel.

Inspektor branży sanitarnej - mgr inż. Grzegorz Starowicz.