Budowa Sali Gimnastycznej przy SP 134

Inwestycja obejmuje budowę nowej sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły, z niewielkimi zmianami w istniejącym budynku, przy ul. Kłuszyńskiej 46.

Ponadto przewidziano zmiany w układzie komunikacji kołowej na terenie działki – budowę drogi pożarowej oraz pieszej, zmianę trasy przyłącza wody,  przebudowę i rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej i budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem i instalacji elektrycznej.

 

 

Projekt - Pracownia Architektoniczna - Marcin Kołodziej.

Przewidywany koszt inwestycji -  5 758 326 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -   26.07.2017 r.     

Przewidywany termin zakończenia -  16.11.2018 r.

Generalny Wykonawca - MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo Handlowe.

Kierownik Budowy - inż. Tadeusz Haziak

Inspektor Nadzoru Inwstorskiego - mgr inż. Magdalena Pomarańska

Inspektor branży elektrycznej - inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektor branży sanitarnej - mgr inż. Grzegorz Starowicz