BUDOWA PŁYWALNI PRZYSZKOLNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 3 PRZY UL. STRĄKOWEJ 3A

Realizowany budynek pływalni stanowi rozbudowę istniejącego budynku od strony południowej. Budynek pływalni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi buduje się, jako budynek piętrowy, podpiwniczony, niezależny funkcjonalnie.

Dane dotyczące budowanego obiektu:

- powierzchnia użytkowa                    906,17 m2

- powierzchnia netto                        1 487,71 m2

- powierzchnia całkowita                2 350,00 m2

- powierzchnia zabudowy basenu 1 145,00 m2

- kubatura                                      12 740,00 m3

 

Projekt -        Pracownia Projektowa ARP - Kraków.

Przewidywany koszt inwestycji ok. -  16 290 000 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -              17.11.2017 r.

Przewidywany termin zakończenia -   31.01.2020 r.

Generalny Wykonawca -   CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Kierownik Budowy -  mgr inż. Andrzej Turcza

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - mgr inż. Szymon Drzewicki

Inspektor branży elektrycznej - inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektor branży sanitarnej - mgr inż. Grzegorz Starowicz