Budowa Narodowego Centrum Rugby 7, Kraków - Lubocza, ul. K. Darwina

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SOCJALNEGO Z ŚWIETLICĄ, Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI - SANITARNYMI (WOD.-KAN., C.O., GAZ, WENTYLACJA MECHANICZNA), ELEKTRYCZNĄ I TELEKOMUNIKACYJNĄ

Zakres inwestycji obejmuje:

■ budowa boisk sportowych służących do rekreacji

■ budowa ogrodzenia terenu, piłkochwytów

■ budowa obiektów małej architektury

■budowa trybun

■ budowa zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych i utwardzeń terenu

■ remont drogi wewnętrznej

■ budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego z świetlicą, z instalacjami wewnętrznymi - sanitarnymi (wod.-kan., c.o., gaz, wentylacja mechaniczna), elektryczną i telekomunikacyjną

■budowa wewnętrznej linii zasilającej do budynku

■ budowa instalacji kanalizacji sanitarnej

■ budowa instalacji odwodnienia boisk trawiastych i kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym i wylotu do rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem

■budowa instalacji nawadniania boisk trawiastych

■budowa wewnętrznej linii zasilającej pompy

■budowa oświetlenia boisk

■budowa przyłączy: elektroenergetycznego, wody, kan. sanitarnej, gazu.

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

POWIERZCHNIA TERENU ZESPOŁU BOISK

19 925,00m2

BOISKO DO RUGBY I PIŁKI NOŻNEJ (N1)

9 375,00 m2

BOISKO TRENINGOWE (N1)

2 210,00 m2

BOISKO WIELOFUNKCYJNE (N2)

613,10 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

520,10 m2

CIĄGI PIESZE - KOSTKA SZARA GR.6cm (N3)

912,50m2

DROGI WEWNĘTRZNE - KOSTKA SZARA GR.8cm (N5)

683,00m2

UTWARDZENIE TERENU - GRYS (N4)

130,00m2

DROGI WEWNĘTRZNE - KRUSZYWO ŁAMANE (N7)

424,00m2

MIEJSCA POSTOJOWE - PŁYTY AŻUROWE (N6)

591,15m2

UTWARDZENIE WOKÓŁ BUDYNKU - DOJŚCIA DO BUDYNKU, POCHYLNIA, SCHODY TERENOWE - NAWIERZCHNIA N3

149,00m2

OPASKA ŻWIROWA OD STRONY PÓŁNOCNEJ I WSCHODNIEJ BUDYNKU

31,00 m2

DROGA WEWNĘTRZNA - REMONT - KOSTKA SZARA GR.8cm (N5)

110,00m2

UTWARDZENIE ROWU W REJONIE WYLOTU

Całkowity koszt inwestycji - ok. 8 000 000 zł.

Planowany termin zkończenia inwstycji - 31.10.2014 r.

Głowny Wykonawca - Firma KRISBUD.

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Wojciech Wojtowicz.

 

45,76 m2