Budowa kompleksu sportowego w ramach programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012? przy ul. Jerzmanowskiego 4 w Krakowie.

Dofinansowanie w ramach rządowego programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012?

Wartość projektu: 2.116.262,35 zł

Źródło dofinansowania:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie: 333.000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 333.000,00 zł

Wkład własny: 1.450.262,35 zł

Okres realizacji: 27.10.2008 r. – 30.04.2009 r.

Zakres projektu:
Zadanie budowy kompleksu sportowego w Krakowie zlokalizowanego w Parku Lilli Wenedy w pobliżu ul. Erazma Jerzmanowskiego zostało zakończone 30 kwietnia 2009 roku. Kompleks składa się z dwóch boisk sportowych oraz budynku zaplecza, tzw. budynku sanitarno szatniowego. Całość terenu jest ogrodzona i oświetlona. W roku 2008 został wykonany I etap kompleksu, obejmujący: utwardzenie terenu, wykonanie przyłącza kanalizacji opadowej, budowę dwóch boisk (piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego), gospodarkę zielenią, wykonanie ogrodzenia i opracowana została dokumentacja projektowa. Złożono także wniosek o pozwolenie na budowę dla II etapu. W 2009 roku zrealizowano II etap, obejmujący wykonanie oświetlenia kompleksu, dostawę i zamontowanie budynków sanitarno szatniowych oraz wykonanie przyłączy instalacji.