BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SP NR 53 przy ul. Skośnej.

Inwstycja obejmowała dalszą rozbudowę zespołu rekreacyjno sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 53.

Inwstycja obejmuje dalszą rozbudowę zespołu rekreacyjno sportowego w zakresie wykonania nawierzchni poliuretanowych i placów zabaw, oraz zakup kontenera zaplecza technicznego. Ponadto wykonana zostanie regulacja cieku wodnego wzdłuż północnej części działki. Zostaną wykonane 3 place do ćwiczeń wraz z montażem urządzń do ćwiczeń fizycznych.

Planowany koszt inwestycji - 520 000 zł.

Wykonawca - KRISBUD sp. z o.o.

Inspektor nadzoru ZIS - inż. Włodzimierz Dzięgiel.