Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko, Orlik 2012" przy TKKF Ognisko "Kliny", ul. Forteczna 47 w Krakowie

Dofinansowanie w ramach rządowego programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012?, edycja 2010

Wartość projektu: 1.367.784,25 zł

Źródło dofinansowania:

Ministerstwo Sportu i Turystyki – 500.000,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 333.000,00 zł

 

Wkład własny: 534.784,25 zł

 

Zakończenie realizacji: 24.11.2010 r.

 

Zakres projektu:

Na realizację kompleksu składa się:
- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6m. Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokości 40 mm;

- boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej;

- wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem;

- budynek sanitarno-szatniowy;

- oświetlanie kompleksu.

 

Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny.