Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012? w Krakowie przy ZSOMS, ul. Grochowska 20

Dofinansowanie w ramach rządowego programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012?, edycja na 2011 rok

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w Krakowie przy ZSO Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20.

Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012", edycja na 2011 rok.

Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Sportu i Turystyki: 330.000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 100.000,00 zł
Koszt inwestycji: 1,149.909,43 mln zł
Okres realizacji: do 31.12.2011 r.

Zakres zadania obejmował:
- Budowę boiska do piłki nożnej
- Budowę boiska wielofunkcyjnego
- Ogrodzenie terenu
- Oświetlenie terenu
- Budynek zaplecza socjalnego