Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012? w Krakowie przy SP nr 64, ul. Sadzawki 1

Dofinansowanie w ramach rządowego programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012?, edycja na 2011 rok

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w Krakowie przy Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1

Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012", edycja na 2011 rok

Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Sportu i Turystyki: 330.000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 100.000 zł
Koszt inwestycji: 1,772.118,63 mln zł

Zakres zadania obejmował:
- Budowę boiska do piłki nożnej
- Budowę boiska wielofunkcyjnego
- Ogrodzenie terenu
- Oświetlenie terenu
- Budynek zaplecza socjalnego