Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012? przy Gimnazjum Nr 28 w Krakowie

Dofinansowanie w ramach rządowego programu ?Moje Boisko ? Orlik 2012?

Wartość projektu: 1.047.980,00 zł

Źródło dofinansowania:   
Ministerstwo Sportu i Turystyki – 333.000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: 333.000,00 zł

Wkład własny: 381.980,00 zł
   
Okres realizacji: 30.06.2009 r. – 31.12.2009 r.
  
Zakres projektu:
Na realizację kompleksu składa się:
- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m z siatki stalowej powlekanej oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6m, wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1 metr od ogrodzenia za bramką. Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokości 40 mm.
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m, z siatki stalowej powlekanej. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem.
-budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m². Budynek spełnia następujące wymogi funkcjonalne:
•  magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
•  szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
•  zespół higieniczno-sanitarny,
•  pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
- oświetlanie kompleksu. Budowa 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

Obiekt ogólnodostępny i bezpłatny.