Budowa Hali Wielofunkcyjnej KS Orzeł Piaski Wielkie w Krakowie ul. Niebieska 15.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wielofunkcyjnej na terenie klubu sportowego KS Orzeł. Opracowaniem projektowym objęty jest obiekt niedokończonej hali wraz zapleczem sanitarno szatniowym, którego budowa została rozpoczęta na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę  zaplecza, pomieszczenia hallu wejściowego, dodatkowych szatni oraz magazynów na sprzęt sportowy. Projekt zawiera elementy obsługi komunikacyjnej – dojścia i dojazdy w tym budowę drogi pożarowej  wraz z zjazdem z ul. Niebieskiej.

 

Powierzchnia działki Nr 206                           

23588,00

Powierzchnia zabudowy istniejącego zaplecza sanitarno szatniowego przy projektowanej hali

255,20

Powierzchnia zabudowy istniejącego zaplecza (poza zakresem opracowana)

148,20

Powierzchnia projektowanej hali

2377,45

Powierzchnia projektowanej rozbudowy zaplecza sanitarno szatniowego

305,30

Powierzchnia boiska trawiastego przeznaczonego do nawadniania

7420,50

Powierzchnia chodników

881,00

Powierzchnia placu przed wejściem głównym

199,00

Powierzchnia drogi pożarowej, placu manewrowego i podjazdu gospodarczego.

932,60

Powierzchnia parkingów

157,00

Razem powierzchnia zabudowy projektowana i przebudowywana

2937,95

Razem powierzchnia projektowanych utwardzeń terenu

2169,60

 

Koszt inwestycji ok. 5 000 000 zł.

Główny wykonawca firma FRAPOL.

Zakończenie inwestycji - 23.12.2014 r.

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Wojciech Wojtowicz.