BUDOWA HALI PASYWNEJ PRZY III LO

BUDOWA HALI SPORTOWEJ wraz z zagospodarowaniem terenu: komunikacją pieszą i kołową, zjazdem na działkę, oświetleniem terenu oraz rozbudową wewnętrznych instalacji:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ wraz z zagospodarowaniem terenu: komunikacją pieszą i kołową, zjazdem na działkę, oświetleniem terenu oraz rozbudową wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej z retencjonowaniem kanałowym wód opadowych i przebudową części istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej na przy ul. Urszulki (os. Wysokie) w Krakowie.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne. Główne wejście zlokalizowano od strony południowej.

W budynku zlokalizowano następujące funkcje:

-arena sportowa: wielofunkcyjna arena sportowa z trybunami dla ok.224osób (192widownia + 32 zawodnicy); z poziomu trybun dostępne toalety oraz wentylatornia.

-zaplecza szatniowo-sanitarne z pomieszczeniami towarzyszącymi takimi, jak pokoje trenerów, sala fitness/siłownia, pomieszczenia techniczne, gospodarczei magazynowe.

 

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów: 1866,0m2

 

Powierzchnia poszczególnych kondygnacji wynosi:

  Poziom parteru 1617,5m2

 Poziom trybun 222,0m2

 Poziom wentylatorni 34,9m2

 

Razem powierzchnia netto : 1 874,4 m2

Kubatura brutto kondygnacji naziemnych: 16 362,6m3

Wysokość (do określenia warunków technicznych): 10,42m.

Wykonawca - Kosorcjum Murkrak - ZRB Murdza.

Koszt realizacji wyniesie ok. 6 586 222 zł.

Inspektor Nadzoru – Czesław Gębala

Inspektor Branżowy – Włodzimierz Dzięgiel